Nakladanie s odpadmi na príležitostných podujatiach

Na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach na území mesta, ktoré sú organizované pre verejnosť alebo za účasti verejnosti platí zákaz používania jednorazových plastových riadov (poháre, príbory, taniere, slamky, miešadlá a pod.) pri konzumácii jedál a nápojov.

Separácia biologicky rozložiteľných a papierových riadov bude zabezpečená prostredníctvom 240 l a 1100 l hnedých nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.