Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 8.11.2012

č. 4 – Vlčince