Športové kluby v meste dostanú na podporu svojej činnosti 450-tisíc eur

OLD91Y0OLD91Y0

Suma celkom 450-tisíc eur poputuje z rozpočtu mesta Žilina na podporu 74 športových klubov. Samospráva tento rok dostala 76 žiadostí o športovú dotáciu. Dve žiadosti boli napokon vyradené pre nesplnenie podmienok. Prvýkrát bola súčasťou športových dotácií aj podpora pre mládežnícky hokejový klub MsHKM Žilina na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 192/2020. Okrem športových klubov mesto podporilo aj osem vrcholových športovcov, pre ktorých sa rozdelí suma 20-tisíc eur. Financie zo športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku.

Žilinská samospráva podporí aj vrcholový šport dotáciou v celkovej výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur bolo pridelených na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. Športové dotácie pre extraligové kluby bude mesto otvárať v mesiacoch jún a júl. Dôvodom je, že nové sezóny 2021/2022 štartujú v druhej polovici leta a pre aktuálnu sezónu 2020/2021 už extraligové kluby dotácie obdržali.

 „Športovci z nášho mesta nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach, ako je to v prípade športovcov v zahraničí, no prinášajú naozaj skvelé výsledky. Za reprezentáciu i nasadenie im ďakujem a želám veľa ďalších úspechov. Verím, že systém poskytovania športových dotácií, ktorý sme vytvorili s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií, im bude napomáhať v činnosti a ďalšom rozvoji,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Žiadosti o športovú dotáciu hodnotila odborná komisia. Výška poskytnutej dotácie závisí od počtu podaných žiadostí, počtu dosiahnutých úspechov na medzinárodných podujatiach, náročnosti športového odvetvia a konkurencie na medzinárodných podujatiach. Sumár podporených športových klubov nájdete na: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/sportove-dotacie/.

Športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. O športovú dotáciu sa mohli uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Rovnaké podmienky tento rok platili aj v prípade individuálnej podpory športovcov. Športový klub športovca žiadajúceho o grant musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta. Reprezentant žilinského športového klubu musel byť účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie majstrovstiev sveta či Európy, európskeho pohára alebo svetového pohára v roku 2020. Disciplíny a súťaže športovca musia byť zaradené medzi olympijské športy. Štarty reprezentantov na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažujú.

Športové kluby v Žiline sa mohli tento rok súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu. Na podporu tejto oblasti bolo vyčlenených 50-tisíc eur.