Monitorovacia služba

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Potrebu poskytovania sociálnej služby fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci zabezpečuje na základe Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania ASSR – Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, s.r.o., r.s.p., Plaveč,  prostredníctvom  služby 24 – hodinového monitoringu a dispečingu pre jednotku  domáceho tiesňového volania Neat NOVO IP/GSM.

Mesačný poplatok za služby 24 – hodinového monitoringu a dispečingu pre jednotku domáceho tiesňového volania vo výške 6,00 Eur hradí klient na účet ASSR.

Kontaktná osoba

Bc. Martina Bohačiaková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape