Komunitné centrum

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú 2 komunitné centrá (Bratislavská 8612 a Korzo 35) a Kancelária terénneho sociálneho pracovníka na ulici Košická v Žiline (v bytovom dome Košická 2A).

Navigovať na mape