Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor sociálny a bytový

Občania mesta majú zákonnú možnosť :