Radíme podnikateľom, ako prihlásiť, odhlásiť alebo zmeniť frekvenciu odvozu komunálneho odpadu

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina informuje podnikateľov, ktorí majú záujem podať žiadosť pre prihlásenie alebo odhlásenie nádoby na komunálny odpad, prípadne by radi zmenili frekvenciu vývozu alebo objem nádoby o zverejnení tlačív na webe mesta Žilina: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/odpady/zmesovy-komunalny-odpad/.

Žiadosti je možné poslať písomne poštou na adresu Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, priniesť ho osobne do Klientskeho centra mestského úradu v Žiline. Žiadosť je možné podať i elektronicky cez: www.slovensko.sk.

V prípade, že podnikateľ žiada odhlásiť nádobu na komunálny odpad, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie o prerušení alebo zrušení podnikateľskej činnosti, prípadne čestné prehlásenie o zatvorení prevádzky. Ak sa podnikateľ rozhodne znížiť objem zbernej nádoby, v tomto prípade je potrebné doložiť zmluvu o triedení odpadu so zberovou spoločnosťou, ktorá má súhlas okresného úradu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Nakladanie s triedeným odpadom sú si podnikateľské subjekty povinné hradiť samostatne.

Spomínanú žiadosť nájdete nižšie v prílohe.