Poslanci schválili zvýhodnené parkovanie pre rezidentov

parkingparking

Regulovanému parkovaniu na sídlisku Hájik dali včera mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí zelenú. Zavedenie nových pravidiel, ktoré zvýhodňujú občanov s trvalým pobytom v tejto lokalite, začne platiť od 1. januára 2025. Oproti pôvodnému termínu sa tak lehota posúva o tri mesiace, mesto však bude naďalej pokračovať v prípravách podľa plánu.

Mestské zastupiteľstvo sa pred letom stretlo na svojom dvanástom rokovaní. Súčasťou programu bolo viacero dlho očakávaných návrhov, medzi nimi nechýbalo zavedenie regulovaného parkovania na sídlisku Hájik. Poslanci odsúhlasili návrh na vytvorenie novej parkovacej zóny s označením C1 s niekoľkými zmenami. Nové pravidlá parkovania sa dostanú do platnosti začiatkom budúceho roka. Schválené nariadenie tiež upravuje dobu spoplatnenia na pracovné dni v čase od 17.00 do 7.00 hodiny, počas víkendu bude parkovanie pre návštevy bezplatné.

„Zavedenie regulovaného parkovania má priniesť systém a poriadok, no najmä zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom na sídlisku. Schválené nariadenie je nastavené tak, aby sa uvoľnili parkovacie miesta, ktoré dnes zaberajú napríklad služobné vozidlá a autá obyvateľov bez trvalého pobytu, neplatiacich mestu dane, poplatky a podobne. Pri tvorbe návrhu sme brali do úvahy nielen názor odborníkov, ale aj pripomienky verejnosti. Verím, že v praxi sa opatrenia prejavia pozitívne a rovnako to vyhodnotia aj samotní Žilinčania,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Fiabáne.  

Po novom sa na sídlisku Hájik bude parkovať na dvoch typoch ulíc a to rezidentských a zmiešaných. Rezidentský režim ulíc bude určený výhradne pre držiteľov rezidentských, abonentských, mestských a návštevníckych parkovacích kariet. V uliciach so zmiešaným režimom sa bude dať parkovať aj parkovacím lístkom, ktorého minimálna doba platnosti je stanovená na 30 minút a hodnota 30 centov.

V uliciach s rezidentským režimom bude teda možné parkovať len s parkovacou kartou. Občania s trvalým pobytom na sídlisku Hájik, tzv. rezidenti, si ju budú môcť zakúpiť za 20 eur na rok za prvé vozidlo. V prípade, že si budú chcieť dokúpiť kartu na druhé auto, zaplatia 100 eur. V tomto prípade ráta cenník aj so zľavou 50 percent pre seniorov a držiteľov preukazu zdravotne ťažko postihnutých. Účelom zavedenia regulovaného parkovania je zvýhodnenie rezidentov, obyvatelia bez trvalého pobytu v tejto lokalite si preto za parkovanie priplatia. Fyzické osoby nerezidenti budú môcť získať parkovaciu kartu len na jedno vozidlo a jej hodnota bude 450 eur za rok. Právnické osoby zaplatia za prvé vozidlo 500 eur za rok, za druhé 800 eur v maximálnom počte 10. Platnosť karty pre návštevníkov sídliska Hájik bola odsúhlaseným návrhom stanovená na 3 dni a jej hodnota na 4 eurá.

Podľa údajov k 30. aprílu tohto roka má na sídlisku Hájik trvalý pobyt 7 423 obyvateľov. Mesto v spolupráci so Žilinskou univerzitou vypracovalo projekt Optimalizácie statickej dopravy, ktorého súčasťou bola analýza možností navýšenia parkovacej kapacity aj vypracovanie projektovej dokumentácie nových parkovacích miest. Výsledkom projektu je návrh 2 082 stojísk a 73 miest na parkovisku Baničova. Počet parkovacích miest by sa tak mal zvýšiť na 2 155.  Podľa údajov z roku 2018 sa na Hájiku nachádza 2 065 státí, ktoré nie sú normované a neraz zasahujú aj do mestskej zelene či obmedzujú využitie verejného priestoru. Minulý rok v tejto lokalite pribudlo 85 parkovacích miest. Samospráva má okrem toho vypracovaný aj projekt parkoviska na ulici Mateja Bela s kapacitou 93 miest. Aktuálne disponuje právoplatným územných rozhodnutím a realizuje sa stavebné konanie. Predpoklad vydania povolenia je október tohto roka.

Mestskí poslanci na včerajšom zasadnutí schválili aj nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta. Prenosné povolenia sa jeho prijatím rušia a po novom budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Ďalšie obmedzenia sa týkajú hmotnosti pozvaných vozidiel, ktoré majú zamedziť zneužívaniu pozvánok u doručovacích a iných služieb.

Materiály k jednotlivým bodom programu sú k dispozícií na odkaze: 

https://zilina.sk/zasadnutia/12-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-25-06-2024/

Záznam z 12. zasadnutia je dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=Ohx8q-Q96YM.

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať 24. septembra 2024.