Zámer zameniť majetok mesta Žilina

Predaj a prenájom