Zámer odpredať a prenajať majetok mesta Žilina

Predaj a prenájom

….