Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Predaj a prenájom

Predaj nehnuteľného majetku mesta Žilina v katastrálnom území Žilina