Výbor č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Poslanci

Načítavanie obsahu

Harmonogram zasadnutí 2024

Zasadnutia sa konajú nasledovne:
12. 3. – Bánová, 13. 3. – Závodie ,14. 3. – Žilinská Lehota
15. 10. – Bánová, 16. 10. – Závodie, 17. 10. – Žilinská Lehota

Zápisnice

Načítavanie obsahu