Výbor č. 4 – Vlčince

Poslanci

Načítavanie obsahu

Harmonogram zasadnutí 2024

Zasadnutia sa konajú každý prvý pracovný štvrtok okrem letných prázdnin v Dennom centre pre seniorov, Nám. J. Borodáča 1 o 17.00 hod.

Zápisnice

Načítavanie obsahu