Výbor č. 3 – Solinky

Poslanci

Načítavanie obsahu

Harmonogram zasadnutí 2024

Zasadnutia sa konajú každý prvý utorok v mesiaci o 17.00 hod. (okrem letných prázdnin a sviatkov) v jedálni ZŠ Gaštanová.

Dokumenty

Zápisnice

Načítavanie obsahu