Komisia životného prostredia

predseda: Mgr. Ján Rzeszoto

podpredseda: Mgr. Zuzana Balogová

člen: Mgr. Iveta Martinková

členovia neposlanci:

Ing. Veronika Kubalová

Ing. Matej Jasenka, PhD.

Ing. arch. Pavol Kropitz

Ing. Stanislav Bořuta

Lukáš Bokůvka

Ing. Lucia Sibilová

Ing. Milan Hodas

Mgr. Gabriela Jánošíková

Ing. Darina Mikušová

Ing. Jozef Krautschneider

Mgr. Dominik Kianička

sekretár: Samuel Gábriš