Komisia sociálna, zdravotná a bytová

predseda: Ing. Ľubomír Bechný

podpredseda: Mgr. et. Mgr. Jana Barčák Filipová

člen: Mgr. Zuzana Balogová

členovia neposlanci:

Mgr. Martin Barčík

Mgr. Michal Kaličák

Mgr. Zuzana Ďurčová

PhDr. Slavomíra Brezovská

Mgr. Martina Zvolenská

Tatiana Zvariková

PhDr. Soňa Holúbková

Mgr. Pavol Zeman

Mgr. Denisa Ničíková

PhDr. Martin Brňak, PhD.

Ing. František Bobenič

Ing. Ľuboš Majer, M.B.A.

sekretár: Bc. Patrícia Pálešová