Komisia školstva a mládeže

predseda: PaedDr. Ľudmila Chodelková

podpredseda: Mgr. Karol Haas

člen: Mgr. Dominik Hriník

členovia neposlanci:

Ing. Boris Prievozník

Ing. Mária Wienerová

PhDr. Eva Dobšovič Mjartan

Mgr. Ján Kotman

Bc. Ján Gálik

PhDr. Alena Mičicová

Mgr. Ivana Dibdáková

Mgr. Jakub Kaprál, Dis.

Tomáš Ďuriš

Mgr. Martin Benikovský, PhD.

Mgr. Jana Zrníková

sekretár: Ing. Michaela Mráziková