Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

predseda: Ing. Ján Ničík

podpredseda: Ing. Ľuboš Plešinger

člen: Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.

členovia neposlanci:

Ing. Igor Cvacho

Ing. Martin Petrík

Mgr. Zuzana Ďurčová

PhDr. Soňa Řeháková

Ing. Michal Michalek

Olesya Besaraba, M.A.

Mgr. Michal Chudík

Mgr. Marek Richter, PhD.

Ing. Milan Veliký

Mgr. Marek Adamov

Mgr. Peter Štanský

Christian Potiron

sekretár: Bc. Veronika Strýčková