Komisia finančná a majetková

predseda: Ing. Martin Kapitulík

podpredseda: Mgr. Vladimír Randa

členovia:

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl

Karol Čepec

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

PaedDr. Ľudmila Chodelková

členovia neposlanci:

Ing. Ľubor Labanič

Mgr. Miriam Šuteková

Marián Placek

Mgr. Ing. Karol Krutek

Ing. Dušan Tomašec

Ing. Jozef Cisarik

Ing. Elena Šuteková

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

JUDr. Ing. Vladimír Benedik, PhD.

sekretár: Ing. Daniela Vajčovcová