Mestská polícia Žilina

ADRESA

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01  Žilina

KONTAKT

Tiesňová linka: 159

Stála služba: 041/56 21 166

Stála služba – Stanica Vlčince: 0905 608 008

Tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči: 0905 600 159

Zoznam všetkých kontaktov: https://www.mpza.sk/kontakt/

email: operacne@mpza.sk

web: https://www.mpza.sk/

Oznamy