Cirkevné sobáše

Forma agendy Občan
Sekcia Referát matričného úradu

Postup pri uzavretí cirkevného sobáša

  1. rezervovať si termín sobáša na príslušnom farskom úrade
  2. podať si Žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade pod ktorý spadá príslušný farský úrad (snúbenci podávajú žiadosť osobne)

Zoznam farských úradov, ktoré spadajú pod matričný obvod Matričného úradu Žilina:

Žiadosti

  1. Žiadosť o uzavretie manželstva – snúbenci štátny občania Slovenskej republiky
  2. Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec