VZN č. 2/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 2/2023
Schválené: 21. 2. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 3. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky