Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1994 (zrušené) o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavoprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10. 7. 1992

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1994
Schválené: 14. 9. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 9. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky