Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 4/2020
Schválené: 11. 5. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 6. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky