Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 23/2016
Schválené: 26. 9. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 10. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky