Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 22/2017
Schválené: 4. 12. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 12. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky