Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 21/2016
Schválené: 28. 6. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 7. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky