Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 2/2019
Schválené: 11. 2. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 3. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky