Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1996 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Ži¬liny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 303/95 o rozpočtových pravidlách

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/1996
Schválené: 18. 4. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 4. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky