Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 (zrušené) o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/2014
Schválené: 22. 9. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 9. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky