Všeobecné záväzné nariadenie č. 13 / 2007 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky