Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 1/2021
Schválené: 25. 2. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 4. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky