Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Finančná podpora a dotácie
Číslo: 1/2019
Schválené: 11. 2. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 3. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky