Štatút mesta Žilina 01/2009 (zrušené)

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2009
Schválené: 26. 1. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 1. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky