Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo:
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 5. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky