Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení č. 2/2008, 8/2009, 10/2009, 18/2009, 1/2010, 7/2012, 19/2012, 20/2012, 3/2013, 5/2013, 24/2013, 17/2015, 22/2017, 10/2019, 1/2021, 14/2021, 3/2022, 2/2023

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo:
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 4. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky