Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Žilina, Štatút mesta Žilina v znení Dodatku č. 1 - 03/2009 (zrušené)

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2009
Schválené: 2. 3. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 2. 3. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky