Únik radioaktívnej látky

(alebo pri použití jadrových zbraní)