Žiadosť o vydanie stanoviska ohľadne verejného osvetlenia