Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto v rámci prípravy zmien cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy umožní občanom pripomienkovanie takéhoto návrhu. Prípadné pripomienky preposiela na Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. k zapracovaniu.

Cestovný poriadok je štandardne v elektronickej podobe zverejnený TU

Cestovný poriadok je možné získať aj ako mobilnú aplikáciu TU