Apríl sa v Žiline už tradične spája s čistením mesta

DSC_0730DSC_0730

Príchod jari do mesta pravidelne odkryje neporiadok a odpadky, ktoré boli niekoľko mesiacov ukryté pod snehom. Žilinská radnica preto každý rok vyhlasuje apríl za mesiac čistoty a organizuje viacero aktivít zameraných na čistotu v meste. Do výziev sa môžu zapojiť nielen občania, ale tiež školy či súkromné firmy. Pri príležitosti medzinárodného Dňa zeme, ktorý si celý svet pripomína 22. apríla, pripravila žilinská samospráva v rámci kampane „Čisté mesto“ viacero akcií pre verejnosť.

Jarná údržba verejných priestorov začala v polovici marca, kedy mestský úrad spustil jarné upratovanie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Napriek tomu, že v meste je zabezpečené pravidelné čistenie, čierne skládky sa opakovane tvoria a zvyčajne na tých istých miestach. „Sneh z ulíc mesta postupne zmizol a odkrýva neporiadok, ktorý trápi množstvo Žilinčanov a veľmi citlivo ho vnímam i ja osobne. No fakt, že nám vznikajú čierne skládky, je obrazom našej spoločnosti. Pokiaľ si sami neuvedomíme, že verejný priestor slúži nám všetkým a musíme sa oň pravidelne starať, neporiadok tu bude vždy,“ skonštatoval žilinský primátor Peter Fiabáne. Samospráva preto aj tento rok realizuje množstvo aktivít, ktorým chce proti neporiadku v meste bojovať. „K tejto výzve sa môže pridať každý, komu záleží na krajšej a čistejšej Žiline. Stačí, ak po zime dáme do poriadku svoje najbližšie okolie či miesta, ktorými dennodenne prechádzame. Ako sa hovorí v prísloví – keď si každý zametie pred svojím prahom, bude čistá celá ulica. Je to ten najlepší štart k trvalo udržateľnej čistote a poriadku v meste,“ doplnil primátor. Do kampane „Čisté mesto“ sa môžu zapojiť všetci obyvatelia Žiliny prostredníctvom viacerých plánovaných aktivít. Stačí, ak sa pridajú k dobrovoľníkom, ktorí budú počas apríla čistiť verejné priestranstvá.

Pri príležitosti medzinárodného Dňa zeme, pripravila radnica v piatok 21. apríla deň plný vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu našej planéty a životného prostredia, ktorý sa bude konať v Sade na Studničkách od 8.00 – 11. 30 hod.  Pripravený je bohatý program, počas ktorého sa deti hravou formou dozvedia niečo nové o separovaní odpadu, ochrane prírody a o rôznych druhoch živočíchov. V ten istý deň bude od 10.00 hod. Žilinská mládež v spolupráci s okolitými základnými školami čistiť Slnečné schody na Hájiku.

V rámci kampane mesiaca čistoty zaostruje mestský úrad pozornosť aj na nezodpovedných psičkárov. Počas celého apríla je v hľadáčiku mestskej polície vo zvýšenej miere práve zbieranie psích exkrementov. Za neodstránenie psieho výkalu hrozí tomu, kto vedie psa, pokuta vo výške 65 eur. Pochôdzkoví policajti budú kontrolovať nielen zbieranie exkrementov, ale aj to, či psičkári vedia preukázať, že majú pri sebe vhodnú pomôcku na ich odstránenie. Majiteľov štvornohých miláčikov zároveň pozývame v piatok 21. apríla od 13.00 do 17.00 hod. do mestského infostánku na Bôriku zameraného na osvetu, zbieranie podnetov od psičkárov a distribúcii vreciek na exkrementy pre tých, ktorí majú zaplatenú daň za psa za rok 2022.

Dobrovoľníci môžu podporiť aj výzvu Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vyčistime spolu kraj“, do ktorej sa možno nahlásiť do 12. apríla na linku: https://www.survio.com/survey/d/G7J0I8A5U8R3A3W9U. Čistenie sa bude realizovať v termíne od 22. apríla do 12. mája. K veľkému jarnému čisteniu Žiliny sa môžu pridať aj súkromné firmy a inštitúcie, ktorých samospráva vyzýva zorganizovať zamestnanecké čistenie akejkoľvek lokality v meste alebo jeho okolí. Čistenie môžu firmy nahlásiť e-mailom na: cistemesto@zilina.sk. Radnica pre tieto potreby poskytne vrecia na odpad prípadne veľkokapacitný kontajner.

Žilinčania si môžu každý týždeň skontrolovať, ako sa čistia mestské časti. Na webe mesta, v sekcii Oznamy mesta (https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/) je každý týždeň dostupný aktualizovaný týždenný prehľad aktivít, súvisiacich s čistením miestnych ciest a chodníkov od zimného posypu až po údržby plôch zelene. Na internetovej stránke mesta Žilina nájdu občania tiež informácie, v ktorých lokalitách sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, na ktorých detských ihriskách vykonáva mesto obhliadky či ktoré miestne cesty sa čistia v rámci bežnej celoročnej údržby.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) sa v Žiline bude vykonávať od 11. apríla do 2. mája podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke mesta. Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad. Na vyhodenie objemných komunálnych odpadov zasa slúžia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú v rôznych častiach mesta pristavené do 5. mája. Obyvatelia môžu využiť celoročne zberný dvor správcu odpadov v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. Informácie nájdu na linku: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/odpady/zberny-dvor/