Riešenie exekučných a súdnych konaní

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Oddelenie právne
Správne poplatky

V zmysle príslušného exekučného príkazu, resp. rozhodnutia.

Táto služba umožňuje riešenie exekučných, správnych a súdnych konaní za poplatky a miestne dane vyrubené mestom Žilina.