Informovanie o činnosti mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú zverejňované aj na stránkach mesta: www.zilina.sk