Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor sociálny a bytový

Mesto, v rámci svojej kompetencie, poskytuje finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú určené :

Mesto môže poskytnúť aj jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a to v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestá, v rámci vlastných všeobecných záväzných nariadení, môžu poskytovať aj a iné finančné príspevky na sociálnu oblasť.