VZN mesta Žilina č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Sociálne služby a pomoc
Číslo: 7/2023
Schválené: 24. 4. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 6. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky