Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. Verejné osvetlenie spravuje spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., ktorý v plnom rozsahu vykonáva prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

Nahlásenie nefunkčného osvetlenia nájdete TU