Zvyšné oleje z grilovačky je najlepšie vytriediť

Post 5Post 5

S letnými teplotami sa na záhradách, terasách a piknikových miestach znovu rozpaľujú grily. Lenže čo s tým, keď po grilovačke zostanú len mastné okná na dnách nádob? Vytrieďte ich!

Triedením zabránite olejom a tukom z grilovania škodiť pôde a vode a navyše môžu byť znovu užitočné inde – ako moderné biopalivo pre lietadlá a autá.

Ako postupovať pri triedení?

Všetky zvyšné oleje zlejte do PET fľaše. Na recykláciu sa hodia všetky jedlé oleje používané pri príprave jedál.

Po naplnení plastovú fľašu dobre uzavrite a odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie olejov. Ich aktuálny zoznam nájdete na www.triedimolej.sk/mapa.