ZŠ Martinská a ZŠ s MŠ Školská získali prestížne európske ocenenie ŠKOLA eTwinning 2023-2024

Základná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v krajiZákladná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v kraji

Základná škola, Martinská 20, Žilina pod vedením bývalej pani riaditeľky Mgr. Beáty Veselskej a Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina pod vedením pani riaditeľky Mgr. Evy Kubovej dosiahli významný úspech a získali európske ocenenie ŠKOLA eTwinning 2023-2024.

Cieľom eTwinningu je podpora spolupráce európskych škôl s využitím informačných a komunikačných technológií tak, že školám poskytuje podporu, nástroje, služby a zabezpečuje tak rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov aj žiakov, jednu z priorít Európskej únie.

Srdečne blahoželáme k úspechu!