Zrekonštruovaný športový areál pri ZŠ Martinská poskytne priestor pre mladé športové talenty

Rekonstrukcia sportoviska ZS MartinskaRekonstrukcia sportoviska ZS Martinska
Vhodné podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže i širokej verejnosti poskytne zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská v Žiline. Zmodernizované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok  do výšky, vrh guľou) a junior futbal. S prácami sa začalo v apríli tohto roku, pričom celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu viac ako 250-tisíc eur. Obnovou prešli viaceré športové prvky, ktoré spĺňajú súčasné normy a parametre športovísk, ako aj požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť. Pri rekonštrukcii atletického oválu došlo okrem výmeny pôvodného povrchu za tartanový aj k úprave jeho rozmerov, aby spĺňal požadované normy a štandardy pre atletické súťaže. Súčasťou je i šprintová rovinka v dĺžke 100 m. Existujúce spevnené plochy spájajú po novom s atletickou dráhou dva chodníky. Priestory pre skok do diaľky a vrh guľou ostali zachované, doplnili sa však o nové prvky ako je napr. doskočisko s lapačom piesku a prah či dopadisko pre vrh guľou. Futbalové ihrisko dopĺňajú záchytné siete v priestoroch bránkovísk a osadený bol i nový kobercový trávnik. Zrekonštruované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a junior futbal. „Obnovením športového vybavenia a plôch pre rôzne druhy športov sa pre užívateľov skvalitnili podmienky pre tréningové aktivity a zlepšovanie výsledkov. Zároveň sme vytvorili vhodné zázemie pre dlhodobý a udržateľný rozvoj športu pre všetky vekové kategórie,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Športový areál bude do užívania slávnostne odovzdaný v piatok 3. septembra. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj 4. ročník podujatia Community Run Žilina, ktorý organizuje Atletická Akadémia Žilina. Viac informácií o podujatí nájdete na: https://akaza.sk/community-run/.