Zmena organizácie dopravy na mostoch na Ulici sv. Cyrila a Metoda

most sv. Cyrila a Metodamost sv. Cyrila a Metoda

Mesto Žilina informuje, že 29. apríla 2024 (pondelok) nastane zmena v organizácii dopravy na mostoch na Ulici sv. Cyrila a Metoda. Doprava bude organizovaná po dočasne vybudovanej asfaltovej vrstve vnútorných jazdných pruhov na oboch mostoch.

Pri prejazde mostami prosíme vodičov o toleranciu a trpezlivosť.